ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ (1-11-2017) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΚΥΚΛΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ