Ορισμός Χρόνου Εξετάσεως Μαρτύρων υπο εντεταλμένο Δικαστή