ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΥΔΕ