Τα Νέα του Δικηγορικού Συλλόγου Τριπόλεως

Δελτίο Τύπου: Συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων

Επισυνάπτεται το Δελτίο Τύπου της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος με ημερομηνία 27-01-2018.      

Αποτελέσματα εκλογών στο Λ.Ε.Δ.Ε. την 28-01-2018

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των εκλογών της 28-01-2018 για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Λ.Ε.Δ.Ε. για το διάστημα από 29-01-2018 μέχρι 31-12-2020:    

 

Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ     29-01-2018    

Παράταση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2016 όλων των κλάδων των ασφαλισμένων του τ. Ε.Τ.Α.Α. μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2018 δόθηκε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α. της 25-01-2018.    

24ωρη αποχή των Δικηγόρων Τρίπολης στις 15/01/2018

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης, κατά την έκτακτη συνεδρίασή του στις 14/01/2018, μετά και την αντίστοιχη απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, που επίσης, συνεδρίασε εκτάκτως, αποφάσισε την αποχή των  Δικηγόρων Τρίπολης από τα καθήκοντά τους τη 

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΕΔΕ 2015-2016

Διακανονισμοί των προς το Λ.Ε.Δ.Ε. οφειλών σε δόσεις (Απόφαση Γ.Σ. 50 / 19-12-2015)
Η Γενική Συνέλευση των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την με αριθ. 50/19-12-2015 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη πρόταση του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε., αποφάσισε να χορηγήσει την δυνατότητα στα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. που οφείλουν συνδρομές μέχρι και 31/08/2015, να καταβάλλουν τις οφειλές τους τμηματικά, με διακανονισμό σε δόσεις, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
 
1. Το ευεργέτημα του διακανονισμού θα αφορά βεβαιωθείσες συνδρομές προς το Λ.Ε.Δ.Ε., μέχρι και 31/08/2015

Σελίδες

Εγγραφή στη Τα Νέα του Δικηγορικού Συλλόγου Τριπόλεως