Τα Νέα του Δικηγορικού Συλλόγου Τριπόλεως

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Δ.Δ. ΜΕ ΤΟ Ν. 4446/2016- Α΄ 240 (αφορά αποκλειστικώς στις διοικητικές διαφορές ουσίας) Νικόλαος Δρακόπουλος- Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Σελίδα
13
/13
Σελίδα 1 από 13

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΤΟΥ Κ.Δ.Δ. ΜΕ ΤΟ Ν. 4446/2016- Α ́ 240 (αφορά αποκλειστικώς στις

διοικητικές διαφορές ουσίας)

Νικόλαος Δρακόπουλος- Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Σημ.: Προς διευκόλυνση της ανάγνωσης, γίνεται αναφορά στα άρθρα

του ΚΔΔ, όπως τροποποιήθηκαν με τις διάφορες διατάξεις του Ν.

4446/2016.

AΡΘΡO 5 παρ. 2 ΚΔΔ: ΣΧΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ

ΔΙΚΗ

Η θεσπισθείσα ρύθμιση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΕΛΗ, ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (Ν. 4446/2016)

Στο Φύλλο της 22ας Δεκεμβρίου 2016 της Εφημερίδας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 240/22-12-2016) δημοσιεύθηκε ο ν. 4446/2016, με τον οποίο επέρχονται τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα, αλλά και σειρά μεταβολών που αφορά την καθημερινή άσκηση της δικηγορίας. Προς διευκόλυνση των μελών επισημαίνουμε τις παρακάτω σημαντικές αλλαγές: - Κατάργηση του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές: Το πάγιο αίτημα των Δικηγορικών Συλλόγων μετά την τροποποίηση που είχε γίνει με τον ν.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΩΡΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

[29.11.2016]

Με την απόφαση Γ3γ/Γ.Π.οικ.86411/16.11.2016 καθορίζονται οι ώρες εισόδου του κοινού στις Διοικητικές υπηρεσίες που στεγάζονται στην κεντρική υπηρεσία και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ως εξής:

Α) Κεντρική υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
• Ωράριο εισόδου κοινού κάθε εργάσιμη ημέρα από 10:00 έως 13:00.
• Ωράριο εισόδου κοινού στο Γραφείο Γενικού Πρωτοκόλλου κάθε εργάσιμη ημέρα από 07:30 έως 15:30.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29-11-2016 ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ:«ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ»

Σελίδες

Εγγραφή στη Τα Νέα του Δικηγορικού Συλλόγου Τριπόλεως