Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Δημήτριος Κωστόγιαννης

Γραμματέας: Αναστασία Γκιτάκου

Ταμίας: Αντώνιος Καραμήτος

Μέλος: Ιωάννης Αγγελάκος

Μέλος: Δημήτριος Μανιατάς

Μέλος: Σταύρος Μιχαλόπουλος

Μέλος: Νικόλαος Κατσαφάνας

Μέλος: Κωνσταντίνα Κυριαζή

Μέλος: Χρόνης Χρονόπουλος