Υποδείγματα αποδείξεων Ε.Τ.Ε και τρόπος συμπλήρωσής τους

image: