Τα Νέα του Δικηγορικού Συλλόγου Τριπόλεως

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ "POS"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ «P.O.S.»
 
Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων ζήτησε την γνωμοδότηση της Επιτροπής Προσωπικών Δεδομένων για την υποχρέωση ή όχι των Δικηγόρων για την προμήθεια και λειτουργία P.O.S.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ 30/11/2017

Την παραταση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 μεχρι 30/11/2017 των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ αποφασισε στη σημερινή του Συνεδρίαση του το ΔΣ του ΕΦΚΑ.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Κωστόγιαννης

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 16/5/2017

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 16/5/2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφαση Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για διήμερη αποχή των Δικηγόρων από τα καθήκοντά τους 17 και 18 Μαΐου 2017 και άλλες δράσεις κατά των νέων ρυθμίσεων στο ασφαλιστικό Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε εκτάκτως την Τρίτη, 16/5/2017, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, εξέφρασε την έντονη και καθολική αποδοκιμασία του Δικηγορικού Σώματος προς τις νέες ρυθμίσεις της κυβέρνησης στο ασφαλιστικό, με τις οποίες επιβαρύνονται εκ νέο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΗ 17 και 18 ΜΑΙΟΥ

Η Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος που συνήλθε σήμερα στην έδρα του Δ.Σ. Αθηνών αποφάσισε την πραγματοποίηση πανελλαδικής αποχής δικηγόρων από τα καθήκοντά τους την Τετάρτη 17.05.2017 και Πέμπτη 18.05.2017 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις προωθούμενες νέες εξοντωτικές ρυθμίσεις στο Ασφαλιστικό.

Για το Δ.Σ. ο Πρόεδρος

 

Δημήτριος Κωστόγιαννης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την από 5/04.05.2017 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών της 46ης Τακτικής Συνεδρίασης, ανακοινώνει στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Δαπάνες Γραμματείας ΕΛΚΕ» και κωδικό αριθμό 0130, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε έναν (1) ελεύθερο επαγγελματία - δικηγόρο, για την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με αντικείμενο την «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Νομικά Θέματα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου».

Σελίδες

Εγγραφή στη Τα Νέα του Δικηγορικού Συλλόγου Τριπόλεως