Τα Νέα του Δικηγορικού Συλλόγου Τριπόλεως

Υποχρεωτικές πινακίδες για ανάρτηση σε Δικηγορικά Γραφεία από 1/2/2017

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση τη παρακάτω διάταξη, από την 1η Φεβρουαρίου 2017, θα πρέπει να αναρτήσετε στην επαγγελματική σας εγκατάσταση, μία εκ των δυο Πινακίδων που σας αποστέλλουμε συνημμένα και αφορά τα τερματικά POS.

Άρθρο 66 Ν.4446/2016:

Ανακοίνωση για συνταξη πίνακα για αρχαιρεσίες συνδικαλιστικων οργανωσεων

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετέχουν σε εκλογές - αρχαιρεσίες συνδικαλιστικών οργανώσεων, να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τη Παρασκευή 03-02-2017 στη γραμματέα του συλλόγου Αναστασία Γκιτάκου και στα μέλη Νικόλαο Κατσαφάνα και Χρόνη Χρονόπουλο.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος 

Δημήτριος Κωστόγιαννης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Δ.Δ. ΜΕ ΤΟ Ν. 4446/2016- Α΄ 240 (αφορά αποκλειστικώς στις διοικητικές διαφορές ουσίας) Νικόλαος Δρακόπουλος- Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Σελίδα
13
/13
Σελίδα 1 από 13

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΤΟΥ Κ.Δ.Δ. ΜΕ ΤΟ Ν. 4446/2016- Α ́ 240 (αφορά αποκλειστικώς στις

διοικητικές διαφορές ουσίας)

Νικόλαος Δρακόπουλος- Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Σημ.: Προς διευκόλυνση της ανάγνωσης, γίνεται αναφορά στα άρθρα

του ΚΔΔ, όπως τροποποιήθηκαν με τις διάφορες διατάξεις του Ν.

4446/2016.

AΡΘΡO 5 παρ. 2 ΚΔΔ: ΣΧΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ

ΔΙΚΗ

Η θεσπισθείσα ρύθμιση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΕΛΗ, ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (Ν. 4446/2016)

Στο Φύλλο της 22ας Δεκεμβρίου 2016 της Εφημερίδας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 240/22-12-2016) δημοσιεύθηκε ο ν. 4446/2016, με τον οποίο επέρχονται τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα, αλλά και σειρά μεταβολών που αφορά την καθημερινή άσκηση της δικηγορίας. Προς διευκόλυνση των μελών επισημαίνουμε τις παρακάτω σημαντικές αλλαγές: - Κατάργηση του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές: Το πάγιο αίτημα των Δικηγορικών Συλλόγων μετά την τροποποίηση που είχε γίνει με τον ν.

Σελίδες

Εγγραφή στη Τα Νέα του Δικηγορικού Συλλόγου Τριπόλεως